Tekstil ihracatında kan kaybı sürüyor

Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde %5,8 oranında azalarak 6,6 milyar dolara geriledi.

Tekstil ihracatında kan kaybı devam ediyor. Mayıs hariç diğer 8 ayda ihracat sürekli bir önceki yılın gerisinde kaldı. Son olarak Ağustosta da yüzde 6 gerileyen tekstil ihracatı, yılın ilk 9 ayında yüzde 5.8 azaldı.

2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 Ağustos ayında %3,6 oranında artış göstererek 50 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise ihracatımız %7,1 oranında gerileyerek 550 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Ağustos ayında %1,8 oranında azalarak 64 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,2 oranında azalarak yaklaşık 544 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2019 yılının Ağustos ayında %2,4 oranında yükselerek yaklaşık 51 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %4 oranında azalarak yaklaşık 377 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Ağustos ayında %4,7 oranında artarak 33 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise ihracatımız %5 oranında artarak 304 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bulgaristan’a ise Ağustos ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %21,1 oranında gerileyerek 29 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %21,1 oranında gerileyerek yaklaşık 289 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ağustos ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında ihracatımızın en fazla yükseldiği ülkeler, %137,2 oranında artışla Rusya ve 4,7 oranında artışla İngiltere olmuştur. Rusya’ya 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde ihracatımız %32 oranında artarken İngiltere’ye yapılan ihracatta aynı dönemde %5,0 oranında artış gözlemlenmiştir.

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment