Tekstil ihracatı 2019’un Ocak-Eylül döneminde %5.5 azaldı

Türkiye’nin 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı %5,5 oranında azalarak  7,4 milyar dolar oldu. 

2019 yılı Ocak – Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda en fazla artış kaydedilen ülke grubu %10,7 oranında artış ile Türk Cumhuriyetleri olurken, ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en fazla gerilediği ülke grupları %12,7 oranında bir azalış kaydedilen Asya ve Okyanusya Ülkeleri olmuştur.

2019 yılı Ocak – Eylül döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde ise, en önemli ihracat pazarımızın İtalya olduğu görülmektedir. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 Eylül ayında %9,5 oranında azalış göstererek yaklaşık 72 milyon dolar değerinde gerçekleşirken 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde ise ihracatımız %7,4 oranında gerileyerek 622 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak – Eylül döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya’dır. Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Eylül ayında %1,3 oranında azalarak 71 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde ise Almanya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,7 oranında azalarak yaklaşık 615 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2019 yılının Eylül ayında %12,7 oranında yükselerek yaklaşık 58 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %2,1 oranında azalarak yaklaşık 435 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2019 yılı Eylül ayında %6,9 oranında artarak 40 milyon dolar değerinde gerçekleşmişken 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde ise ihracatımız %5,2 oranında artarak 344 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bulgaristan’a ise Eylül ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %19,5 oranında gerileyerek 33 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2019 yılı Ocak – Eylül döneminde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %21 oranında gerileyerek yaklaşık 322 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Tekstil Sektör Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment