9 aylık iplik ihracatı yüzde 5.1 azaldı

Türkiye’nin iplik ihracatı 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı ancak ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 oranında azaldı.

2019 yılı Ocak – Ekim döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 629 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %41,2’dir. 2019 yılı Ekim ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %3,7 oranında artmıştır.

2019 yılı Ocak – Ekim döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 188 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2019 yılı Ekim ayında %20,5 oranında azalmıştır. 2019 yılın Ocak- Ekim döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve Belçika’dır. 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %22,2 oranında gerilemeyle Bulgaristan olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %9,7 oranında artış kaydedilen Mısır olmuştur. İplik ihracatımızda %42 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2019 Ocak – Ekim döneminde %7,7 oranında azalışla yaklaşık 640 milyon dolar, 2019 yılı Ekim ayında ise %3,5 gerileme göstererek yaklaşık 78 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment