İplik ihracatı 2019 yılı Ocak–Kasım döneminde yaklaşık 1,7 milyar dolar oldu

Bu yılın ilk 11 ayında iplik ihracatı 1.7 milyar dolarda kaldı.

2019 yılı Ocak–Kasım döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun yaklaşık 685 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %41’dir. 2019 yılı Kasım ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %9,2 oranında azalmıştır.

Ülkeler bazında iplik ihracatı

2019 yılı Ocak – Kasım döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, yaklaşık 204 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2019 yılı Kasım ayında %22,1 oranında azalmıştır. 2019 yılın OcakKasım döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve Belçika’dır. 2019 yılı Ocak – Kasım döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %21,8 oranında gerilemeyle Bulgaristan olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %12,2 oranında artış kaydedilen Mısır olmuştur. İplik ihracatımızda %59 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2019 Ocak – Kasım döneminde %9,6 oranında azalışla yaklaşık 990 milyon dolar, 2019 yılı Kasım ayında ise %16,3 gerileme göstererek 79 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment