İplik ihracatı 2019’da %6.1 azaldı

İplik ihracatı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 6.1 oranında azalarak 1,8 milyar dolara geriledi.

2019 yılı Ocak – Aralık döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke 213 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2019 yılı Aralık ayında %39,5 oranında azalmıştır. 2019 yılın Ocak-Aralık döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve Belçika’dır.

2019 yılı Ocak – Aralık döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %21,6 oranında gerilemeyle Bulgaristan olurken, ihracatımızın en fazla yükseldiği ülke ise %14,1 oranında artış kaydedilen Mısır olmuştur.

İplik ihracatımızda %58,7 oranında paya sahip olan AB(28) ülkelerine bakıldığında 2019 Ocak – Aralık döneminde %10,1 oranında azalışla 1 milyar dolar, 2019 yılı Aralık ayında ise %16,6 gerileme göstererek 67 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ürün grubu bazında iplik ihracatımız

2019 yılı Ocak–Aralık döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 744 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %41,3’tür. 2019 yılı Aralık ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %1,3 oranında azalmıştır.

Kaynak: İTHİB Tekstil Ar-Ge Şubesi 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment