Örme Kumaş ihracatı ilk çeyrekte yüzde 5,2 azaldı

Örme kumaş ihracatı 2020 yılı Ocak-Mart döneminde %5,2 oranında azalarak 359 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Mart ayında ise örme kumaş ihracatımız %24,1 oranında azalmıştır.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 201 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %56,1’dir. 2020 yılı Mart ayında bu ürün grubunda ihracatımız %20,4 oranında azalmıştır.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız
2020 yılı Ocak – Mart döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 47 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Mart ayında ise %52 oranında azalarak 10 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Tekstil Ar-Ge Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment