İlk 7 aylık dönemde tekstil ihracatı yüzde 14,2 azaldı

Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %14,2 oranında düşüş ile 5 milyar doların biraz üzerinde kaldı.

2020 Ocak-Temmuz döneminde, ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat Ocak – Temmuz döneminde %5,4 oranında gerileyerek 541 milyon dolar olmuştur. 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ihracatında artış olan tek ülke grubu Diğer Avrupa Ülkeleridir. Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat, bir önceki yıla kıyasla Temmuz ayında %14 oranında artarak 8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatta Almanya ilk sırada geldi

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu gözlemlenmektedir. Almanya’ya gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 Temmuz ayında %10,6 oranında artarak 80 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatımız %1 oranında azalarak 476 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında %1,4 oranında artarak 70 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 oranında azalarak 390 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2020 yılının Temmuz ayında %8,7 oranında artarak 64 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %5,3 oranında azalarak 308 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında %19,8 oranında artarak 48 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde ise ihracatımız %15,4 oranında gerileyerek 229 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bulgaristan’a ise Temmuz ayında sektörümüz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,3 oranında artarak 35 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %27 oranında gerileyerek 189 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İTHİB Tekstil Ar-Ge Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment