İplik ihracatında ilk 7 aylık düşüş yüzde 26,4

İplik İhracatımız 2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde yüzde 26,4 azalarak 787 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Bu ürün grubuna ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında ise %10,1 oranında gerileyerek 127 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında iplik ihracatımız 2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 314 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %39,9’dur. 2020 yılı Temmuz ayında sentetiksuni filament liflerden iplik ihracatımız %6,8 oranında gerilemiştir. %29,5 payı ile iplik ihracatındaki en büyük 2. alt ürün grubu olan pamuk ipliği ihracatı ise 2020 Ocak-Temmuz döneminde %27,7 oranında azalarak 232 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 90 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında %31,7 oranında azalmıştır. 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, ABD ve Hollanda’dır. 2020 yılı Ocak–Temmuz döneminde iplik ihracatı yapılan ilk on ihracat pazarı arasında ihracatımızın en fazla gerilediği ülke %46 oranında gerilemeyle Portekiz olurken, ihracatımızın en fazla gerilediği ikinci ülke ise %35,9 oranıyla Belçika olmuştur. İplik ihracatımızda %57,8 oranında paya sahip olan AB (28) ülkelerine bakıldığında 2020 Ocak-Temmuz döneminde %29 oranında azalışla 455 milyon dolar, 2020 yılı Temmuz ayında ise %3 gerileme ile 75 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: İTHİB Tekstil Ar-Ge Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment