Örme kumaş ihracatında düşüş devam ediyor

Örme kumaş ihracatı, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde %16,4 oranında azalarak 751 milyon dolar oldu.

2020 yılı Temmuz ayında ise örme kumaş ihracatı, %15,6 oranında arttıysa da yılın ilk 7 aylık döneminde düşüşe engel olamamıştır. Birliklerden alınan geçici istatistiklere göre ilk 7 aylık dönemde ihracat yüzde 16,4 azaldı.

Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 416 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %55,4’tür. 2020 yılı Temmuz ayında bu ürün grubunda ihracatı %7,7 oranında artarak 86 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 104 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Temmuz ayında ise %28,1 oranında artarak 26 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Rusya ve Bulgaristan’dır. Bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat %37,1 artışla 77 milyon dolar olurken, Bulgaristan’a yapılan ihracat %38,9 azalarak 69 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Örme kumaş ihracatımızda %49,4 oranında paya sahip AB (28) ülkelerine bakıldığında, 2020 Ocak–Temmuz döneminde ihracatımız %21,6 oranında gerileyerek 371 milyon dolar, 2020 yılı Temmuz ayında ise %22,4 oranında artışla 81 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment