2020’nin Ocak-Ağustos döneminde örme kumaş ihracatı %14 azaldı

Örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde %14 oranında azalarak 871 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ağustos ayında ise örme kumaş ihracatımız %5,3 oranında artmıştır.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 487 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %55,9’dur. 2020 yılı Ağustos ayında bu ürün grubunda ihracatı %0,6 oranında azalarak 71 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 121 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ağustos ayında ise %56,6 oranında artarak 17 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Rusya ve Bulgaristan’dır. Bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat %16,4 artışla 88 milyon dolar olurken, Bulgaristan’a yapılan ihracat %35,6 azalarak 81 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Örme kumaş ihracatımızda %49,3 oranında paya sahip AB (28) ülkelerine bakıldığında, 2020 Ocak–Ağustos döneminde ihracatımız %17,6 oranında gerileyerek 429 milyon dolar, 2020 yılı Ağustos ayında ise %22,5 oranında artışla 58 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment