Bu yılın ilk 8 ayında tekstil ihracatı %11.9 azaldı

2020 yılı Ocak-Ağustos dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %11,9 oranında düşüş ile 5,8 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir.

2020 Ocak-Ağustos döneminde, ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat Ocak – Ağustos döneminde %4,1 oranında gerileyerek 631 milyon dolar olmuştur. 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ihracatında artış olan tek ülke grubu Diğer Avrupa Ülkeleridir. Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat, bir önceki yıla kıyasla %20,7 artışla 57 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu gözlemlenmektedir. Almanya’ya gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 Ağustos ayında %19,4 oranında artarak 76 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız %1,4 artarak 551 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Ağustos ayında %9,4 oranında artarak 55 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19,1 oranında azalarak 445 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak–Ağustos döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur.

ABD’ye ihracat 2020 yılının Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 54 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %3,8 oranında azalarak 363 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Ağustos ayında %44,5 oranında artarak 47 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız %9 oranında gerileyerek 277 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Bulgaristan’a ise 2020 yılı Ağustos ayındaki sektörümüz ihracatı, bir önceki yıl ile aynı seviyede kalarak 29 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %24,4 oranında gerileyerek 218 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ağustos ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke, 9. en büyük ihracat pazarımız olan Fransa olmuştur. 2020 yılı Ağustos ayında sektörümüzün Fransa’ya ihracatı %50,5 artarak 24 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment