İplik ihracatı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 3,5 azaldı

İplik ihracatı 2020 yılı Ocak–Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılı Ocak–Eylül döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 425 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %40’tır. 2020 yılı Eylül ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %4 oranında gerilemiştir.

%28,6 payı ile iplik ihracatındaki en büyük 2. alt ürün grubu olan sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ihracatı ise 2020 Ocak-Eylül döneminde %16,7 oranında azalarak 305 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 120 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında %7 oranında azalmıştır. 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, Hollanda ve ABD’dir. İplik ihracatımızda %58,7 oranında paya sahip olan AB (28) ülkelerine bakıldığında 2020 Ocak-Eylül döneminde %23,2 oranında azalışla 624 milyon dolar, 2020 yılı Eylül ayında ise %1,2 artışla ile 91 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

 

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment