Örme kumaş ihracatı 2020’nin Ocak-Eylül döneminde yüzde 10,9 azaldı

Örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %10,9 oranında azalarak 1 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında ise örme kumaş ihracatımız %12,9 oranında artmıştır. Ürün grubu bazında örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 573 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %56,1’dir. 2020 yılı Eylül ayında bu ürün grubunda ihracatımız %5,6 oranında artarak 86 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 145 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında ise %25 oranında artarak 23 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Rusya ve Bulgaristan’dır. Bu dönemde Rusya’ya yapılan ihracat %7,9 artışla 98 milyon dolar olurken, Bulgaristan’a yapılan ihracat %31 azalarak 96 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Örme kumaş ihracatımızda %49,3 oranında paya sahip AB (28) ülkelerine bakıldığında, 2020 Ocak–Eylül döneminde ihracatımız %13,3 oranında gerileyerek 503 milyon dolar, 2020 yılı Eylül ayında ise %22,9 oranında artışla 74 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. KAYNAK: İTHİB

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment