Tekstil ihracatı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 9,5 düştü

2020 yılı Ocak-Eylül dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %9,5 oranında düşüş ile 6,7 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir.

2020 Ocak-Eylül döneminde, ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat Ocak – Eylül döneminde %2 oranında gerileyerek 741 milyon dolar olmuştur. 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ihracatında artış olan ülke grupları Diğer Avrupa Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’dir. Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat, bir önceki yıla kıyasla %21 artışla 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarımızın Almanya olduğu gözlemlenmektedir. Almanya’ya gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 Eylül ayında %18,9 oranında artarak 84 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracatımız %3,3 artarak 635 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında %12,4 oranında artarak 80 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,5 oranında azalarak 525 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak–Eylül döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2020 yılının Eylül ayında %15,1 oranında artarak 66 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %1,3 oranında azalarak 429 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Eylül ayında %38,5 oranında artarak 55 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracatımız %3,3 oranında gerileyerek 332 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bulgaristan’a ise 2020 yılı Eylül ayındaki sektörümüz ihracatı %13,9 oranında artarak, 38 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %20,4 oranında gerileyerek 256 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Eylül ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke, 6. en büyük ihracat pazarımız olan Hollanda olmuştur. 2020 yılı Eylül ayında sektörümüzün Hollanda’ya ihracatı %47,2 oranında artarak 33 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment