Örme kumaş ihracatı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 azaldı

Örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde %7,5 oranında azalarak 1,18 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ekim ayında ise örme kumaş ihracatımız %22,1 oranında artmıştır.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 666 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %56,4’tür. 2020 yılı Ekim ayında bu ürün grubunda ihracatımız %19,3 oranında artarak 94 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 167 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ekim ayında ise %48,7 oranında artarak 23 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Bulgaristan ve Rusya’dır. Bu dönemde Bulgaristan’a yapılan ihracat %27,1 azalışla 111 milyon dolar olurken, Rusya’ya yapılan ihracat %9,2 artarak 108 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Örme kumaş ihracatımızda %49,3 oranında paya sahip AB (28) ülkelerine bakıldığında, 2020 Ocak–Ekim döneminde ihracatımız %9,2 oranında gerileyerek 583 milyon dolar, 2020 yılı Ekim ayında ise %30,4 oranında artışla 79 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Kaynak: İTHİB

 

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment