SASA’ya yatırım amaçlı devlet yardımı

Sasa Polyester’in Adana’da yapacağı Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı  verilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de  yayımlandı.

Yatırım süresi başlangıç tarihinden itibaren 6 yıl olup, yatırımın  öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre  verilebilecek. Yatırım için öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 TL olarak belirlendi. Yatırımda öngörülen ilave istihdam 1.350, öngörülen nitelikli  personel sayısı 28 olacak.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime  ilişkin kapasiteler PTA için 1,5 milyon ton/yıl, polimer/cips için 665 bin ton/yıl olarak belirlendi. Adana’da yapılacak ve başlangıç tarihi 1 Ağustos 2020 olan yatırımın yararlanacağı destekler gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100,  yatırıma katkı oranı %85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde  kullanılabilecek oranı %100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30.000.000 TL), enerji  desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si) olarak  belirlendi. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari  ücretin aylık brüt tutarının yirmi katım geçmemek üzere beş yıl  süreyle uygulanacak. Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit  edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden  aydan itibaren bu Kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydı ile  azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment