Hazır Giyim ihracatı 2020 Yılı Ocak-Aralık Döneminde %3,1 Düştü

Ocak- Aralık 2020 döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre %3,1 oranında düşerek  17,1 milyar dolar oldu. 2020 Aralık ayında 1,7 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu değer 2020 yılı için hesaplanan 1,4 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üzerinde bir değer olarak kayıtlara geçmiştir.

2020 yılının Ocak-Aralık döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %10,1 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2017 yılının aynı döneminde %12; 2018 yılının aynı döneminde %11,2 ve 2019 yılının aynı döneminde ise %9,8 idi. Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatındaki payı 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde %12,8 iken; 2020 Ocak-Aralık döneminde %13,4 olmuştur. Veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün hem Türkiye genel ihracatındaki hem de sanayi ihracatındaki payının 2020 yılı itibarıyla arttığını ortaya koymaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü Ocak-Aralık dönemindeki 17,1 milyar dolarlık ihracat değeri ve genel ihracat içindeki %10,1’lik payıyla; %15,1’lik paya sahip olan otomotiv endüstrisi ile %10,8’lik paya sahip olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2020 yılında Almanya’ya %2,3 oranında artışla 3,1 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %12,7’lik düşüşle 2 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %0,5’lik düşüşle 1,9 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 1,3 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 809 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla ABD, İtalya, Irak, Danimarka ve İsrail Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

2020 yılında en fazla ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde Almanya, Hollanda ve ABD’ye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılı Ocak-Aralık dönemine kıyasla sırasıyla %2,3; %11,3 ve %22,6 oranında artışlarla dikkat çekici olmuştur. Koronavirüs nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşler nedeniyle Almanya, Hollanda ve ABD haricindeki diğer yedi ülkeye yönelik ihracat %0,5 ile %24,2 arasında değişen oranlarda azalmıştır. İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2019 yılının ilk on bir ayına göre %2,1 oranında azalarak 11,8 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat 17,1 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %68,6’sına karşılık gelmektedir.

Kaynak: İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE
ŞUBESİ

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment