2020’de tekstil ihracatı yüzde 2,5 azaldı

2020 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %2,5 oranında düşüş ile 9,7 milyar dolar değerinde kaydedilmiştir.

İTHİB’in hazırladığı Aralık ayı raporuna göre, 2019’da 9.9 milyar dolar olan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2020’de yüzde 2,5 oranında düşerek 9,67 milyar dolar oldu.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında en önemli ihracat pazarımız yine Almanya oldu. Almanya’ya gerçekleştirilen tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 Aralık ayında %41,6 oranında artarak 104 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ise ihracatımız %9 artarak 933 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Aralık ayında %53 oranında artarak 65 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,5 oranında azalarak 737 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak–Aralık döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda üçüncü önemli ihracat pazarımız ABD olmuştur. ABD’ye ihracat 2020 yılının Aralık ayında %37,6 oranında artarak 69 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ise bu ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız %8 oranında artarak 628 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarlarımız sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 2020 yılı Aralık ayında %57,3 oranında artarak 54 milyon dolar değerinde gerçekleşirken, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ise ihracatımız %5,9 oranında artış kaydederek 491 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bulgaristan’a ise 2020 yılı Aralık ayındaki sektörümüz ihracatı, %29,3 oranında artarak 33 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bulgaristan’a sektörümüz ihracatı 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %13,3 oranında gerileyerek 366 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Aralık ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatımızda ilk on ülke arasında ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke, 10. en büyük ihracat pazarımız olan Belarus olmuştur. 2020 yılı Aralık ayında sektörümüzün Belarus’a ihracatı %68,6 oranında artarak 36 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment