İplik ihracatı 2020’de 1,6 milyar dolar oldu

İplik ihracatımız 2020 yılı Ocak–Aralık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak–Aralık döneminde alt ürün grupları bazında iplik ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 628 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam iplik ihracatımızdaki payı %39,6’dır. 2020 yılı Aralık ayında sentetik-suni filament liflerden iplik ihracatımız %24,5 oranında artış kaydetmiştir.

%29,2 payı ile iplik ihracatındaki en büyük 2. alt ürün grubu olan sentetik-suni devamsız liflerden iplikler ihracatı ise 2020 Ocak-Aralık döneminde %5,7 oranında azalarak 464 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkeler bazında iplik ihracatımız

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde iplik ihracatımızda en önemli ülke, 166 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya iplik ihracatımız 2020 yılı Aralık ayında %38,2 oranında artmıştır. 2020 yılının Ocak-Aralık döneminde iplik ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler İngiltere, ABD ve Hollanda’dır. İplik ihracatımızda %48,2 oranında paya sahip olan AB (27) ülkelerine bakıldığında 2020 Ocak-Aralık döneminde %15,3 oranında azalışla 764 milyon dolar, 2020 yılı Aralık ayında ise %44 artışla ile 80 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment