Örme kumaş ihracatımız 2021 yılı Ocak döneminde %26,6 oranında arttı

Örme kumaş ihracatımız 2021 yılı Ocak döneminde %26,6 oranında artarak 158 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 85 milyon dolar ihracat değeri ile diğer örme kumaşlar olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunun toplam örme kumaş ihracatımızdaki payı %53,5’tir.

Ülkeler bazında örme kumaş ihracatımız

2021 yılı Ocak döneminde örme kumaş ihracatımızda en önemli ülke; 27 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’dır. İtalya’ya örme kumaş ihracatımız 2021 yılı Ocak ayında %34,6 artmıştır. 2021 yılı Ocak döneminde örme kumaş ihracatımızda öne çıkan diğer önemli ülkeler Belarus ve Bulgaristan’dır. Bu dönemde Belarus’a yapılan ihracat %60,9 artarak 15 milyon dolar olurken, Bulgaristan’a yapılan ihracat %27,2 artarak 15 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Örme kumaş ihracatımızda %47,2 oranında paya sahip AB (27) ülkelerine bakıldığında, 2021 yılı Ocak döneminde ihracatımız %24,6 oranında artarak 75 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Tekstil Ar-Ge Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment