Tekstil ihracatı Şubatta yüzde 19,5 arttı

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, 2021 yılının Şubat ayında %19,5 oranında artarak 967 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı Şubat ayında tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının, Türkiye geneli ihracatı içerisindeki payı %5,5’ten %6’ya yükselmiştir.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB (27) ülkelerine yapılmış olup, AB (27) ülkelerine yapılan ihracat, 2020 yılı Ocak-Şubat dönemine göre %23,7 oranında artışla 910 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ikinci ülke grubu Eski Doğu Bloğu Ülkeleri olmuştur. Bu bölgeye yapılan ihracat Ocak – Şubat döneminde %18,7 oranında artarak 206 milyon dolar olmuştur.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde, en önemli ihracat pazarının Almanya olduğu gözlemlenmektedir. Almanya’ya 2021 yılı Ocak – Şubat döneminde tekstil ve hammaddeleri ihracatı %29,4 oranında artarak 178 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya’dır. İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri ihracatı Ocak – Şubat döneminde %17,3 oranında artarak 164 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Tekstil ve hammaddeleri ihracatında üçüncü önemli ihracat pazarı %6,3 payı ile ABD olmuştur. ABD’ye ihracat Ocak – Şubat döneminde %46,8 oranında artarak 120 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş olup Şubat ayında ise ihracat %48,4 oranında artarak yaklaşık 59 milyon dolara ulaşmıştır.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan olmuştur. Bu dönemde İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracat %15,4 oranında artarak 86 milyon dolar değerinde, Bulgaristan’a tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %14,8 oranında artarak 72 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği ülkelerine ise Ocak – Şubat döneminde ihracat %23,7 oranında artarak 910 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ocak – Şubat döneminde Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke içerisinde ihracatta en fazla artış yaşanan ülkeler; %46,8 ile ABD, %43 ile Fransa ve %39,3 ile Beyaz Rusya olurken, ilk 10 ülke içerisinde ihracatta gerileme yaşanmamıştır.

Kaynak: Tekstil Ar-Ge Şubesi
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment