Dünya hazır giyim ihracatı 2020’de salgına rağmen 7 milyar dolar arttı

2020 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 538 milyar dolardan 545 milyar dolar seviyesine yükseldi. Dünya genel ihracatı içerisinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 2020 yılı genelindeki payı %3,2 olarak hesaplanmıştır. 

Son 5 yılda dünya hazır giyim ihracatı yüzde 11 arttı. 2016 yılında gerçekleşen 491 milyar dolar değerindeki dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatından sonra 2020 yılında 2016 yılına göre %11’lik artışla 545 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,4 oranında artışla toplam 545,2 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü ihracatı gerçekleşmiştir.

Dünya genelindeki %1,4’lük artışa karşın Çin’in ihracatı bir önceki yıla göre %20,5 oranında artmıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin ihracatı bir önceki yıla göre %5,6 oranında azalarak 132,7 milyar dolara gerilemiştir.

Son 5 yıl içinde ihracattaki değişim seviyesine bakıldığında, Hindistan’da sektörel ihracatta yaşanan %21’lik, İngiltere’de yaşanan %0,4’lük ve Hong Kong’da yaşanan %42,3’lük düşüşler haricinde diğer ülkelerin ihracatında %4,6 ile %43,3 arasında değişen oranlarda artışlar gerçekleşmiştir. Türkiye 2016-2020 yılları arasını kapsayan dönemde ihracatını %4,6 oranında artırmıştır. Ancak bu artış oranı rakip diğer ülkelerin gerçekleştirdiği artış oranının yanında düşük seviyede kalmaktadır.

Türkiye 5’inci sırada

Dünya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı içerisinde 2020 yılında Türkiye 17,5 milyar dolarlık ihracat değeri ile %3,2’lik paya sahip olmuştur. 2020 yılında dünya hazırgiyim ihracatında artış olmasına rağmen Türkiye’nin ihracatında azalma yaşanmış ve ülkemizin sektörel pazar payı %3,4’ten %3,2’ye gerilemiştir. Kaynak: https://www.ihkib.org.tr/

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment