Hazır giyim ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 22.3 arttı

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %22,3 oranında artarak 14,8 milyar dolar olmuştur. 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamı performansını pandeminin etkisinden uzak şekilde görebilmek üzere 2019 aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda ise artış %11,5 oranında gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır. 2021 yılında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre Almanya’ya %11,9 oranında artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İspanya’ya %37,2’lik artışla 2 milyar dolarlık ve İngiltere’ye %23,2’lik artışla 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. İlk üç ülkenin ihracat rakamlarını pandemi etkisinin olmadığı 2019 ihracat rakamları ile karşılaştırdığımız zaman Almanya’ya ihracat %8,7 oranında, İspanya’ya ihracat %12,4 oranında ve İngiltere’ye ihracat ise %7,8 oranında artmıştır. 1,1 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda ve beşinci sırada 722,1 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa takip etmektedir. Sırasıyla ABD, İtalya, İsrail, Irak ve Danimarka Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen pazarlardır.

En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke İçinde Öne Çıkanlar

2021 yılının dokuzuncu ayı itibariyle en fazla ihracat yapılan ilk on ülkede 2020 yılı Ocak-Eylül dönemine kıyasla %11,9 ile %52 arasındaki oranlarda artışlar kaydedilmiştir. 2021 yılı Ocak-Eylül değerlerinin pandemi etkisinden bağımsız şekilde 2019 yılı aynı dönemiyle karşılaştırdığımız zaman ise dokuz ülkeye ihracatta %6,1 ile %41,9 arası değişen oranlarda artışlar yaşanmıştır. Irak’a ihracatta ise %20,8 oranında düşüş kaydedilmiştir. İlk on ülkeye yönelik hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2020 yılının ilk dokuz ayına göre %22,2 ve 2019 yılı ilk dokuz ayına göre %12,7 oranında artarak 10,1 milyar dolar olmuştur. Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat 14,8 milyar dolarlık toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının %68,4’üne karşılık gelmektedir. Kaynak: İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İHKİB AR-GE ŞUBESİ – Fotoğraf: AA

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment