Örme kumaş ihracatı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 azaldı

Örme kumaş ihracatımız 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde %7,5 oranında azalarak 1,18 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ekim ayında ise örme kumaş ihracatımız %22,1 oranında artmıştır. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde alt ürün grupları bazında örme kumaş ihracatımız incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 666 milyon dolar ihracat değeri ile diğer...